Konkurs "Wakacje z Benybus"

 

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Benybus"

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacje z Benybus”
 2. Organizatorem Konkursu jest Benybus
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook https://www.facebook.com/benybusPL/ w dniach 1.07.2018-31.08.2018 (do godz. 24)
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Benybus.pl na Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy i tym samym zyskała status Fana;
 3. b) nie jest pracownikiem firmy Benybus
 4. c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy Benybus
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:
 6. a) posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
 7. b) umieścić zdjęcia z podróży wakacyjnej odbytej korzystając z usług firmy Benybus
 8. c) na zdjęciu widoczny ma być autokar firmy Benybus lub jego wnętrze

d)zdjęcie umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook

 • 4

WYŁONIENIE LAUREATA

 

 1. Organizator w terminie do 5 września wyłoni laureata spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia do konkursu. Nagroda przyznana zostanie uczestnikowi który spełnia wszystkie warunki konkursu. Laureatów Konkursu

wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze Laureatów będzie kierowała się następującymi kryteriami:, oryginalność, pomysłowość, kreatywność

 1. Przy wyborze Laureatów nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 2. Informacja o otrzymaniu nagrody zostanie przesłana do Uczestnika poprzez wiadomość prywatną na Facedbooku i opublikowana na profilu Facebookowym Benybus.pl w ciągu 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

 • 5

NAGRODY

 

1.Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci: kod rabatowy 20 % zniżki na zakup biletu na dowolnie wybranej trasie.

 1. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
 2. Laureat nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu otrzymania nagrody, w tym kosztów doręczenia lub elektroniczną na podany podatków.
 3. Odbiór nagrody: nagroda zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podane przez uczestnika adres e-mail.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Laureat Konkursu, w celu przesłania nagrody podaje swoje dane osobowe t.j.

adres poczty elektronicznej. Laureat może też podać w celu weryfikacji adresu

do doręczenia nagrody, swój telefon.

 1. Przekazane dane będą przetwarzane i chronione wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i w niezbędnym zakresie, stosownie do przepisów prawa, w tym ustawy z 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 1. Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem podanych przez Laureata danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika (Laureata) danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do przekazania mu nagrody.
 3. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe nie będą powierzane innym osobom

 

 • 5

CZAS OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do konkursu przez okres jego trwania, określony w §3 powyżej. Okres ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki Uczestnika jakie nabył on w okresie trwania konkursu, które przysługują mu wprost z regulaminu (np. prawa do otrzymania nagród, prawo do zgłaszania

reklamacji), bądź wynikają z przepisów prawa (uprawnienia gwarancyjne, z tytułu rękojmi, itp.)

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Do Konkursu stosować się będzie prawo polskie, w szczególności postanowienia ustawy z 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta oraz 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144,

poz.1204, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP
error

Odwiedź naszą stronę na facebooku,polub, śledź newsy, bierz udział w konkursach!